Regulamin

REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym – www.molehillgoods.com od Good Goods Company Łukasz Król, NIP: 9521990151, REGON: 142279101, wpisana do rejestru CEIDG.

 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.molehillgoods.com Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;

  2. Sprzedawca – Good Goods Company Łukasz Król, NIP: 9521990151, REGON: 142279101;

  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie  www.molehillgoods.com;

  4. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet wykonywane ręcznie torby, torebki, plecaki i inne towary wyprodukowane ze skóry naturalnej, drelichu i innych materiałów. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.

 2. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.molehillgoods.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

 3. Klient może kontaktować się ze Sklepem drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@molehillgoods.com

§ 2

Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika, Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

 2. Aby skorzystać z Konta użytkownika klient klika odpowienią ikonę na stronie, a następnie podaje dane osobowe oraz postępuje zgodnie z procedurą określoną na kolejnych podstronach. W celu potwierdzenia rejestracji Konta użytkownika, klient zobowiązany jest do potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 3. Warunkiem założenia Konta użytkownika jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 4. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk „Dodaj do koszyka”.

 5. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.

 6. Aby skorzystać z usługi Newsletter Klient wpisuje w okienku Newsletter na stronie internetowej Sklepu swój adres e-mail i zatwierdza przyciskiem „zapisz się”. Usługa zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Klienta chęci korzystania z niej poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może również rozpocząć korzystanie z usługi Newsletter zaznaczając stosowną kratkę podczas dokonywania zakupu poprzez Sklep.

 7. Powyższa usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 3

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

 4. Produkty wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, w tym skór naturalnych. Wszelkie rysy i zadrapania powstające w miarę używania nie wpływają na jakość przedmiotu, a jedynie na jego charakter i wynikają z naturalnych właściwości użytych materiałów.

 5. Sklep oferuje produkty wykonywane ze skóry noszącej celowe przebarwienia, zadrapania. Charakter w/w cech na dostarczanych produktach może różnić się od cech na zdjęciu produktu widniejącym na stronie internetowej Sklepu.

 6. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia lub za pośrednictwem Konta użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.

 7. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów na podstronie Koszyka dokonuje wyboru sposobu dostawy produktów.

 8. Następnie Klient klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia lub Koncie użytkownika.

 9. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

 10. Kliknicie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

 11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient dokona zapłaty ceny produktu oraz kosztów jego dostawy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

 13. Skutki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek, o którym mowa w punkcie 12 niniejszego paragrafu zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

 14. Jeżeli Klient dokonał płatności całości ceny i kosztów dostawy, warunek zawieszający, o którym mowa w punkcie 12 niniejszego paragrafu, uważa się za niezastrzeżony.

 15. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży w trybie punktu 13 niniejszego paragrafu przedmiot zostaje przywrócony do oferty Sklepu.

 16. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.

 17. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia oraz Konta użytkownika jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 18. Po złożeniu zamówiena przez Klienta Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

 19. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 20. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

 21. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu

  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4

Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

  1. przedpłata na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 62 1050 1054 1000 0097 4858 0595

  2. szybkie płatności tPay
  3. płatność kartą za pośrednictwem PayPal
  4. płatność gotówką za pobraniem
 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

§ 5

Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu  oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:

  1. Przesyłka kurierska;

  2. Przesyłka pocztowa (Poczta Polska);

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Good Goods Company Łukasz Król, ul. Liliowa 47, 04-953 Warszawa jak i elektroniczną na adres: store@molehillgoods.com
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: Good Goods Company Łukasz Król,ul. Liliowa 47, 04-953 Warszawa.

 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku dokonania zakupu stacjonarnego w showroomie marki.

§ 7

Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiebiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 8

Reklamacja produktu

(rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:

  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres store@molehillgoods.com;

  2. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego.

 1. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;

  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;

  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. potwierdzenie zamówienia, paragon, faktura, dowód przelewu itp.);

  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;

  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;

  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);

  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

 1. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§ 9

Gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie objęte są 2 letnią gwarancją.

 2. Do trybu zgłaszania wad objętych gwarancją stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zgłaszania reklamacji.

 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Wady objęte gwarancją obejmują wszelkie aspekty związane z wytrzymałością produktu, tj. obejmujące usterki konstrukcyjne (w szczególności związane z wytrzymałością nitów i szwów). W szczególności gwarancja nie obejmuje naturalnych procesów zmiany wyglądu skóry naturalnej, jej przebarwiania się i naturalnego starzenia, ponieważ zmiany te wynikają z właściwości użytego materiału.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;

  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11

Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 roku.